"Ένα σημαντικό μέρος της απόλαυσης μια τροφής, βρίσκεται στην ακριβή συνειδητοποίηση του ατόμου για τις ζωές και το περιβάλλον από το οποίο προέρχεται αυτή η τροφή!"
Wendell Berry

Στο αγρόκτημα “Βιομίμησις” καλλιεργούμε και εκτρέφουμε μιμούμενοι την φύση. Κατά την καλλιέργεια των φυτών αλλά και κατά την εκτροφή των ζώων μας, εστιάζουμε την προσοχή μας στο έδαφος! Σκεφτείτε ότι, περπατάμε πάνω στο έδαφος από το οποίο δημιουργηθήκαμε και στο οποίο καλλιεργούμε το φαγητό που τρώμε.
Η συνεχής βελτίωση του εδάφους είναι αυτή που θα κάνει τα φυτά και τα ζώα μας υγιή και δυνατά και κατ’ επέκταση την τροφή μας ποιοτικότερη! Όπως για παράδειγμα, ένας καλός ιατρός εστιάζει την προσοχή του και προσπαθεί να θεραπεύσει την πηγή της εκάστοτε ασθένειας, και όχι τα συμπτώματα, με αυτόν τον τρόπο σκέψης θεωρούμε πως είναι καλό να ενεργεί και ο γεωργός. Λέγοντας αυτά, πιστεύουμε πως ο καθένας είναι καλό να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη γη. Καλλιεργώντας και εκτρέφοντας το δικό μας φαγητό και βελτιώνοντας παράλληλα το έδαφος για τους επόμενους, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να χτιστεί αυτή η σχέση! Ευχόμαστε να χαρείτε, να αλληλεπιδράτε αλλά και να εμπνευστείτε μαζί μας μέσω αυτής της σελίδας!
Shopping Cart