Full 1
Καλλιεργούμε για τις επόμενες γενιές...
...αναγεννητικά!
Full 1
Full 2
...με τη βοήθεια των μικροοργανισμών!
Full 2
Full 3
Αξιοποιούμε και προστατεύουμε τις μέλισσες!
Full 3
previous arrow
next arrow

“ Ένα σημαντικό μέρος της απόλαυσης μια τροφής, βρίσκεται στην ακριβή συνειδητοποίηση του ατόμου για τις ζωές και το περιβάλλον από το οποίο προέρχεται αυτή η τροφή.”
Wendell Berry

Στο αγρόκτημα “Βιομίμησις” καλλιεργούμε και εκτρέφουμε μιμούμενοι την φύση, εφαρμόζοντας ολιστική διαχείριση. Κατά την καλλιέργεια των φυτών αλλά και κατά την εκτροφή των ζώων μας, εστιάζουμε την προσοχή μας στο έδαφος και πιο συγκεκριμένα στους μικροοργανισμούς! 
Η συνεχής βελτίωση του εδάφους είναι αυτή που θα κάνει τα φυτά και τα ζώα μας υγιή και δυνατά και κατ’ επέκταση την τροφή μας ποιοτικότερη! Όπως για παράδειγμα, ένας καλός ιατρός εστιάζει την προσοχή του και προσπαθεί να θεραπεύσει την πηγή της εκάστοτε ασθένειας, και όχι τα συμπτώματα, με αυτόν τον τρόπο σκέψης θεωρούμε πως είναι καλό να ενεργεί και ο γεωργός. Λέγοντας αυτά, πιστεύουμε πως ο καθένας είναι καλό να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη γη. Καλλιεργώντας και εκτρέφοντας το δικό μας φαγητό και βελτιώνοντας παράλληλα το έδαφος για τους επόμενους, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να χτιστεί αυτή η σχέση!

Αναγεννητική γεωργία

Η αναγεννητική γεωργία είναι η παραγωγή τροφής και ινών από την βιολογική ζωή της γης και των υδάτων του κόσμου μέσω της ταυτόχρονης διαχείρισης της αδιαίρετης πολυπλοκότητας των ανθρωπίνων οργανώσεων, της οικονομίας και της φύσης για τη διατήρηση όλων των επιχειρήσεων, οικονομιών και πολιτισμών.

Αρχές που ακολουθούμε στην αναγεννητική γεωργία

Ελαχιστοποίηση της διατάραξης του εδάφους

  • Μηχανική
    Κατάργηση γεωργικών πρακτικών όπως η άροση, η οποία καταστρέφει την δομή του εδάφους οδηγώντας στην διάβρωσή του.
  • Χημική
    Μη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Εδαφοκάλυψη

Διατηρώντας πάντοτε το έδαφος καλυμμένο το προστατεύουμε από την αιολική και υδάτινη διάβρωση, ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε τροφή και ενδιαίτημα για τους μάκρο- και μικροοργανισμούς.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης, πως μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η εξάτμιση της εδαφικής υγρασίας!

Βιοποικιλότητα

Προσπαθούμε να συνδυάζουμε διαφορετικά είδη φυτών και ζώων στο ίδιο μέρος.
Πουθενά στην φύση δεν παρατηρούμε μονοκαλλιέργειες ή μέρη όπου διαβιώνει ένα είδος ζώου μονάχα.

Διατήρηση ζωντανών ριζών

Διατηρώντας ζωντανές ρίζες στο έδαφος όλον το χρόνο εξασφαλίζουμε τροφή για την βιολογία του εδάφους, η οποία με την σειρά της εξασφαλίζει τα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά!

Ενσωμάτωση ζώων

Ένα φυσικό οικοσύστημα δεν λειτουργεί χωρίς ζώα! Είναι τόσο απλό…

Έρευνα & Μελέτη

Αφιερώνουμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας στην ανάγνωση βιβλίων, στην παρακολούθηση σεμιναρίων και μαθημάτων από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει την ζωή τους στην μελέτη των φυσικών οικοσυστημάτων και των μηχανισμών τους, αλλά και στην προσωπική έρευνα.

Εφαρμογή

Πιστεύουμε πως η θεωρητική γνώση πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη για να είναι χρήσιμη! Έτσι, δοκιμάζουμε σε βάθος χρόνου διαφορετικές αναγεννητικές πρακτικές στο αγρόκτημα, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε και καταγράφουμε τα αποτελέσματά τους.

Μετάδοση γνώσης & Συνεργασία

Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να μεταλαμπαδεύσουμε την εμπειρία και την γνώση μας, αλλά και να συνεργαστούμε με ανθρώπους που έχουν κοινό όραμα και αγάπη για το περιβάλλον, όπως επίσης και με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

“ Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κάνουμε, μέχρι να κατανοήσουμε τι θα έκανε η φύση αν εμείς δεν κάναμε κάτι.”
Wendell Berry, "Preserving Wildness"Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση

Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονική

Τηλέφωνο

+306947599373

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Shopping Cart